Fra bord til jord

Visste du at avløpsvannet inneholder næringssalter som kan benyttes som gjødsel i matproduksjon?

Slammet som hentes ut i våre renseprosesser, inneholder næringsstoffer som kan gjøre jordsmonnet bedre. Veas-jord hjelper bønder til å produsere mer korn.

Veas-jord er laget av avløpsslam som er stabilisert, hygienisert og tilsatt kalk. Den inneholder også organisk materiale, fosfor og nitrogen som kan bidra til å øke avlingen. Veas-jord brukes i dag som gjødsel- og jordforbedringsmiddel på korndyrkingsarealer over store deler av Østlandet.

Produktet produseres i henhold til gjødselvareforskriften og er et registrert produkt hos Mattilsynet.

Dersom du ønsker å bestille Veas-jord, kan du ta kontakt med Lars-Olav Breivik, Grønn Vekst, mobil 48 31 50 56, lars-olav@gronnvekst.no

Veas har levert Veas-jord til bønder på Østlandet i over 30 år. Hvert år blir det kjørt ut rundt 40 000 tonn med Veas-jord fra renseanlegget i Asker.