Gjødsel#Bedre jordsmonn

Veas-jord: stabilisert, hygienisert og kalktilsatt avløpsslam

Organisk stoff og næringsstoffene som ble fjernet fra vannet som slam, er ressurser. Veas-jord inneholder kalk, i tillegg til organisk materiale, fosfor og nitrogen. Veas-jorden er ypperlig egnet til å forbedre jordsmonnet, og benyttes i dag som gjødsel-/jordforbedringsmiddel på korndyrkingsarealer over store deler av Østlandet. 

Veas-jord har gjennomgått anaerob stabilisering, kalktilsetting, hygienisering og tørking til over 45 prosent tørrstoff og inneholder mye kalk, nitrogen, fosfor og organisk materiale. Veas-jord tilfredsstiller Gjødselvareforskriftens krav til jordbruksanvendelse, klasse 2. Les mer her.
 
Veas-jorden leveres etter avtale. Kontakt Roy-Arne Andrén i Andrén Transport, tlf. 928 65 176 for veiledning og avklaringer rundt leveranse av Veas-jord. Send kopi av godkjent meldeskjema til veas@veas.nu og andren@andren-transport.no. En kopi må også sendes til landbrukskontoret i din kommune.

I 2021 etablerte Veas et beredskapslager for Veas-jord i Indre Østfold kommune. Beredskapslageret på Henningsmoen er en lukket lagerbygning på 3 000 kvadratmeter som vil bli brukt til mellomlagring av Veas-jord og andre tilsvarende jordforbedringsprodukter før disse kan leveres til kunde.


Nyttige dokumenter:

Varedeklarasjon 2023
Gjødslingsråd og spredemengde
Melding om bruk av Veas-jord (skjema)
Nabovarsel (skjema)
Norsk Vann om avløpsslam
Informasjon om beredskapslager
Brosjyre om Veas-jord

Nitrogenløsning

Sluttproduktet fra strippeprosessen er en nitrogenløsning, 4 000 tonn per år, som kan brukes direkte som gjødsel eller som råvare til fullgjødselproduksjon, eller til annen industriell bruk. I dag selger Veas all sin produksjon av nitrogenløsning til Yara.

Filmer om Veas-jord