Råd, styre og ledelse

Rådet er selskapets øverste organ og består av elleve medlemmer, hvorav seks er oppnevnt fra Oslo kommune, tre fra Bærum og to fra Asker. Selskapets styre består av ni personer, hvorav tre er fra Oslo kommune, og to fra henholdsvis Asker og Bærum kommune, samt to ansattrepresentanter.

Styret rapporterer til rådet.
 

Rådsmedlemmer

Asker


Lene Winger Conradi
Ivar H. Kristensen
Per Anders Owren, varamedlem
Svein Otto Aanonsen, varamedlem

Bærum

Ole Kristian Udnes, nestleder
Halvdan Skard
Marie V.C. Molo Peter
Lisbeth Hammer Krog, varamedlem
Karianne Thøger-Andersen, varamedlem
Thorbjørn Espelien, varamedlem

Oslo

Anne Kvam, leder
Steinar Saghaug
Anne Britt Leifseth
Helen Vera Berg Sørensen
Svein Sundsbø
Eystein Aspesletten
Pål A. Sommernes, varamedlem
Anne Sigrid Hamaran, varamedlem
Kristin Vinje varamedlem
Lars Iddeng, varamedlem
Hilde Elise Lytomt Harwiss, varamedlem
Helge Heier, varamedlem
 

Styremedlemmer

Asker

Stein Annexstad, leder
Dag Thorkildsen
Cathrin Bretzeg, varamedlem,
Svein Otto Aanonsen, varamedlem

Bærum

Kristin Hegstad
Bernt Stilluf Karlsen
Helene Berge Holm, varamedlem
Gunnar Gussgard, varamedlem

Oslo

Gunnar Leganger, nestleder
May Rostad
Berit Helgesen
Marit Ektvedt Kjær, varamedlem
Jostein Skjefstad, varamedlem
Anne Lyche Solheim, varamedlem

VEAS

Arnfinn Furuvald, ansattes representant
Per Øyvind Engelberg, ansattes representant

Ledelsen ved Veas består av:

Ragnhild Borchgrevink, administrerende direktør