Møteplan for råd og styre 2020

Møteplan for styret 

Torsdag 6. februar Kl. 16.30
Torsdag 5. mars Kl. 16.30
Torsdag 4. juni Kl. 16.30
Torsdag 10. september Kl. 16.30
Torsdag 29. oktober Kl. 16.30
Tirsdag 15. desember Kl. 14.00

 

Møteplan for rådet 

Torsdag 19. mars Kl. 16.00 På Veas
Torsdag 19. november Kl. 16.00 Asker kommune