Kvalitetspolitikk

 

Veas forplikter seg til kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet gjennom:

  • å følge lover og regler for helse, miljø og sikkerhet
  • å levere produkter og tjenester som tilfredsstiller myndighets- og kundekrav
  • å oppfylle krav stilt i NS-EN ISO 9001:2015
  • å oppfylle krav stilt i NS-EN ISO/IEC 17025:2017
  • å arbeide i henhold til Bransjenorm slam
  • å levere sporbare og kvalitetssikrede måledata
  • å ha systematisk oppfølging av mål, resultater og hendelsesbehandling
  • å jobbe systematisk med risikostyring
  • å jobbe systematisk med å redusere vår miljøpåvirkning
  • å jobbe systematisk med utvikling av salgbare produkter og marked

Mål utarbeides årlig for å etterleve vår kvalitetspolitikk.