Kjerneverdier

Vårt mål er at Veas skal oppfattes som en kunnskapsrik, grundig, åpen og nyskapende bedrift.
 
Å være kunnskapsrik speiler både vår formelle kompetanse og våre medarbeideres omfattende erfaring. Vi har fagekspertisen som gjør at vi sikrer stabil og trygg drift, samtidig som vi alltid er på jakt etter nye og mer effektive måter å løse oppgavene våre på.
 
I vårt kontinuerlige kvalitetsfokus handler det om grundighet; nøyaktighet og presisjon er verdier vi setter høyt og som kjennetegner våre arbeidsprosesser.
 
Veas skal være en bedrift som kjennetegnes av åpenhet. Renseanlegget er åpent for besøkende på forespørsel, og vi deler gjerne våre oppnådde resultater med omverdenen. En god dialog med alle våre interessenter er med på å bevisstgjøre flere om betydningen av Veas´ virksomhet.
 
Veas ønsker også å være en nyskapende miljøbedrift, hvor vi hele tiden er på jakt etter muligheter for å forbedre både prosess og produkter. De kommende årene vil vårt innovasjonsarbeid være høyt prioritert.