Kjerneverdier

Vårt mål er at VEAS skal oppfattes som en kunnskapsrik, grundig, åpen og nyskapende bedrift.
 
Å være kunnskapsrik speiler både vår formelle kompetanse og våre medarbeideres omfattende erfaring. Vi har fagekspertisen som gjør at vi sikrer stabil og trygg drift, samtidig som vi alltid er på jakt etter nye og mer effektive måter å løse våre oppgaver på.
 
I vårt kontinuerlige kvalitetsfokus handler det om grundighet; nøyaktighet og presisjon er verdier vi setter høyt og som kjennetegner våre arbeidsprosesser.
 
VEAS skal være en bedrift som kjennetegnes av åpenhet. Vi åpner ofte renseanlegget for skoleklasser og andre besøkende, og vi deler gjerne våre oppnådde resultater med omverdenen. En god dialog med alle våre interessentgrupper er med på å bevisstgjøre flere om betydningen av en renere Oslofjord.
 
VEAS ønsker også å være en nyskapende miljøbedrift, hvor vi hele tiden er på jakt etter muligheter for å forbedre både prosess og produkter. De kommende årene vil vår innovasjonsarbeid være høyt prioritert.