Visjon og forretningsidé

VEAS har som visjon å bli verdensledende på å utnytte avløpsvann som verdifull ressurs, som kommer både miljø og befolkning til gode.

Vår forretningsidé er å eie og drive samfunnskritisk infrastruktur som sørger for effektiv rensing av avløpsvann og miljøvennlig anvendelse av energi og næringsstoffer fra renseprosessen.