Sosialt ansvar

Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver og en god nabo. Vi har menneskene i fokus, enten det er medarbeidere, samarbeidspartnere eller lokalsamfunnet.

Veas jobber blant annet for:  

  • å være en attraktiv og mangfoldig arbeidsplass
  • null personskader  

I Veas står helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kultur- og kompetanseutvikling sentralt. Vi jobber for å ha en bedre kjønnsbalanse blant fagarbeiderne, og også for å sikre at Veas er en arbeidsplass som er trygg, tilgjengelig og attraktiv for alle.  

HMS, kvalitet og ytre miljø

Veas har en visjon om null personskader og null uønskede utslipp til ytre miljø, og jobber med kontinuerlige forbedringer innen kvalitet, helse, miljø og sikkerhet.

Les mer om våre forpliktelser her

HMS-test

Det er et krav at entreprenører som utfører arbeid hos Veas følger våre retningslinjer for HMS. Alle som skal jobbe på Veas, må sette seg inn i våre sikkerhetsregler og gjennomføre en test.

Ta HMS-testen her

En arbeidsplass med mangfold

Veas ønsker vi å være en arbeidsplass med mangfold. Derfor engasjerer vi oss i Asker kommune, NAV Asker og Asker Næringsforenings mentor- og støtteprogram for innvandrere med høyere utdanning som trenger innpass i arbeidslivet.

Les mer om å jobbe i Veas

Etiske retningslinjer

Veas fremmer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blant våre leverandører og deres underleverandører

Les våre etiske retningslinjer

 

Åpenhetsloven

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger og følger opp leverandører i henhold til kravene i åpenhetsloven og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Les vår redegjørelse i henhold til åpenhetsloven for 2023