Oppfølging av leverandører

Veas skal være et foregangsselskap for ansvarlig og bærekraftig drift. Det gjelder ikke bare i driften av våre egne anlegg, men også i oppfølging av våre leverandører.

Etiske retningslinjer

Alle våre leverandører og deres underleverandører har ansvar for å etterleve og fremme gode arbeids- og miljøforhold og er pliktig til å signere vår etiske retningslinjer.

Åpenhetsloven 

Veas utfører aktsomhetsvurderinger for å sikre etterlevelse av menneskerettigheter i verdikjeden vår. Du kan lese om status for arbeidet i  denne redegjørelsen i henhold til åpenhetsloven. 

Dersom du har flere spørsmål angående Veas sitt arbeid med oppfølging av Åpenhetsloven, kan du sende en e-post til veas@veas.nu