Klima

I Veas har vi et mål om at alt vi gjør skal ha en mer positiv effekt på klimaet enn klimafotavtrykket fra prosessene våre.

Hva betyr det egentlig? Jo, at vi samtidig som vi reduserer våre egne klimagassutslipp, også vil hjelpe andre med å redusere deres!  

Vi jobber blant annet for at:    

  • Veas er CO2-nøytral i 2024 
  • Vi produserer 50 prosent mer energi enn vi forbruker i 2025 
  • Veas binder 30 prosent mer CO2  enn vi genererer i 2030  

Å rense avløpsvannet krever mye energi. Samtidig inneholder avløpsvannet energi i form av varme og organisk materiale, som vi kan gjøre om til biogass og bio-CO2. Veas jobber med å energiøkonomisere prosessene så mye vi kan, samtidig som vi vil gi mest mulig energi tilbake til samfunnet, i form av fjernvarme til hus og drivstoff til lastebiler og busser.  

Varmen i avløpsvannet kan brukes til å varme opp flere nabolag. I 2023 leverte vi 105 GWh til fjernvarmenettet.

Les mer her

Lastebiler kan kjøre på kloakk. I hvert fall nesten.

Les mer om biogass her

Energien i vannet 

Energien vi i Veas bruker selv, kommer nesten utelukkende fra fornybar energi. Vi har i lang tid gjenbrukt varme fra avløpsvannet til å varme opp anlegget og kontorene på Slemmestad. I tillegg kjøper vi noe strøm fra strømnettet.

Innsatsfaktorer i renseprosessen

Kjemikaliene vi bruker har et betydelig CO2-avtrykk. Vi har derfor en klar ambisjon å kontrollere og redusere forbruket av prosesskjemikalier, samtidig som rensegraden enten opprettholdes eller økes. Vi ser etter fornybare alternativer der det er økonomisk forsvarlig, og vi setter høye krav til leverandørene våre.   

I 2023 publiserte vi vårt første klimaregnskap, som inkluderer våre egne klimagassutslipp og klimafotavtrykket fra vår verdikjede (scope 1, 2 og 3).  

Du kan lese mer om klimaregnskapet og klimafotavtrykket vårt i bærekraftrapporten.

Les rapporten