Første testladning med flytende biogass fra VEAS

3. juli, 2020
VEAS’ nye flytendegjøringsanlegg for biogass er nå i drift, og torsdag ble de første dråpene med flytende biogass fylt på Litras tankbil.  Foto: Lars Wikborg StokkeVEAS’ nye flytendegjøringsanlegg for biogass er nå i drift, og torsdag ble de første dråpene med flytende biogass fylt på Litras tankbil. Foto: Lars Wikborg Stokke

– Testproduksjonen av biogass i flytende form er nå i gang og markerer starten på en ny æra ved VEAS, sier Ragnhild Borchgrevink, administrerende direktør.

– Dette er det første store kommersielle prosjektet vårt, fastslår hun.

– Det har vært en lang og lærerik reise dit vi er i dag. Sammen med våre leverandører og samarbeidspartnere, og ikke minst vår distributør, Air Liquide Skagerak, er vi sikre på at dette blir en suksess. 

Buss og langtransport på klimavennlig biogass

Noen av dem som på sikt får glede av det klimavennlige drivstoffet, er busspassasjerene i Bergen. 86 prosent av bussene som trafikkerer Bergen nord skal kjøre på biogass. Ett toalettbesøk tilsvarer 50 meter kjørelengde på buss. Flytende biogass er også et svært godt alternativ for tungtransportsektoren. For at biogassen skal bli flytende, kjøles den ned til minus 162 grader, noe som reduserer volumet nesten 600 ganger. Dette betyr at det blir mulig å frakte større mengder energi, som igjen sikrer tilstrekkelig kjørelengde for lange transportoppdrag.

Reduserer klimagassutslippene med 15.000 tonn CO2-ekvivalenter per år

VEAS har produsert biogass siden 1995, men da i form av rågass som har blitt brukt til oppvarming og strøm i eget anlegg. Nå oppgraderes biogassen slik at den kan brukes som drivstoff. Flytende biogass har høy klimanytte og reduserer klimagassutslippene ved å erstatte fossilt drivstoff. Ved full drift vil VEAS hvert år kunne produsere biogass som tilsvarer ca. seks millioner liter diesel, og samtidig redusere klimagassutslippene med mer enn 15.000 tonn CO2-ekvivalenter per år. Produksjonen tilsvarer drivstoffbehovet for ca. 200 busser.

Prosjektet har en total kostnadsramme på rundt 150 millioner kroner. Prosjekteringen er gjort av COWI, og Wärtsilä har levert og bygget selve prosessanlegget. WIKE står for grunn- og betongarbeider, mens OneCo har utført elektroinstallasjonene på det nye anlegget som nå er i en fase med prøvedrift.

Snart VEAS-øl med egenprodusert kullsyre

– Biogass har en uslåelig klimaeffekt når man ser på totalbildet, fortsetter Borchgrevink. Den faste bioresten brukes som jordforbedringsmiddel og skal videreutvikles til nye jordprodukter. I tillegg er ren CO2 et biprodukt i biogassforedIingen. – Høsten 2020 vil vi installere en CO2-pilot for utvikling og testing av renseteknologi slik at vi kan lage kullsyre, det vil si CO2 av næringsmiddelkvalitet, forteller hun. – Vi har et samarbeidsprosjekt med det lokale bryggeriet i nærheten. Wettre bryggeri skal produsere et testparti med VEAS-øl for oss, så om ikke lenge kan vi invitere til oktoberfest og ølsmaking, avslutter hun.