Dialogkonferanse om slam 6. mars

8. februar, 2019

VEAS inviterer til dialogkonferanse og dialogmøter for å få ideer og innspill fra markedet for fremtidig løsning for behandling og bruk av slam.

Formålet er å få kjennskap til og finne frem til nye metoder og prosesstekniske løsninger som gir bedre kapasitet, ressursutnyttelse, økonomi og miljøgevinster. 

Sted:

VEAS, Bjerkåsholmen 125, 3470 Slemmestad

Program:

11.45-12.00 Registrering og kaffe

12.00-12.45 Presentasjon av VEAS og strategi for slambehandling, mål for dialogkonferansen, evalueringskriterier og tidsaspekt

12.45-13.30 Spørsmål 

13.30-15.00 Befaring i anlegget

15.00 Konferansen avsluttes

 

Programme:

11:45-12:00 Registration and coffee

12:00-12:45 Presentation of VEAS, sludge handling in focus. Presentation of the procurement process including demands/expectations, evaluation criteria and the expected time schedule.

12:45-13:30 Q&A

13:30-15:00 Tour of the sludge handling facilities

15:00 End of programme

The event will take place at the following address:

VEAS, Bjerkaasholmen 125, NO-3470 Slemmestad.

We recommend The Oslo airport express (Flytoget), the most convenient and efficient way of travelling from Gardermoen airport to Asker station: https://flytoget.no/en/. From Asker you can take a taxi for the remaining 10 kilometres to VEAS, Bjerkaasholmen.