Luktklager i mai

1. juni, 2018

VEAS har dessverre mottatt enkelte klager på lukt i mai. De vil bli behandlet og besvart fortløpende. Vi har ikke funnet gasslekkasje/kaldfakling eller annet unormalt ved driften i det tidsrommet klagene gjelder for.

I 2016 la vi tilbake til tidligere slambehandlingsprosess etter luktutfordringer. VEAS opererer nå som normalt og planlegger heller ingen endringer i nærmeste fremtid som vil medføre ulempe for nærmiljøet. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre bygg og prosess for å minimere eventuell lukt fra anlegget.

Alle naboer vil få informasjon i forkant dersom vi gjør endringer som kan komme til å påvirke omgivelsene. VEAS ønsker å  være en god nabo. Følg oss gjerne på Facebook for nyheter og informasjon.