Lystgasspisende bakterier reduserer utslipp av klimagass

17. desember, 2021
Utallige timer med utvikling av konseptet på laboratoriet har ledet frem til lovende resultater i feltforsøk, og vi er nå klare for å øke teknologimodenheten. Fra venstre: Kjell Rune Jonassen (Veas), Elisabeth G. Hiis og Silas Vick (NMBU) foran den autonome gassmålingsroboten som måler klimagassutslipp fra jord.(Foto: Lars Bakken, NMBU)Utallige timer med utvikling av konseptet på laboratoriet har ledet frem til lovende resultater i feltforsøk, og vi er nå klare for å øke teknologimodenheten. Fra venstre: Kjell Rune Jonassen (Veas), Elisabeth G. Hiis og Silas Vick (NMBU) foran den autonome gassmålingsroboten som måler klimagassutslipp fra jord.(Foto: Lars Bakken, NMBU)

Visste du at klimagassen lystgass (N2O) har 300 ganger større klimapåvirkning enn CO2? Og at lystgassutslipp står for om lag en tredjedel av det totale klimagassutslippet fra verdens matproduksjon?

I matjord dannes lystgass av bakterier. For å produsere nok mat er vi avhengig av å gjødsle jorden med nitrogen. Men denne gjødslingen overbelaster de biologiske reaksjonene, og matjorden slipper ut enda mer lystgass. Lystgass er en kraftig klimagass, og en måte å unngå lystgassutslipp på, er å øke andelen av bakterier i jord som kan omdanne lystgass til ufarlig nitrogengass. Som et enkeltstående tiltak vil dette være fryktelig dyrt, men vi har vist at det er mulig å bruke bioresten fra biogassproduksjon som vekstmedium for slike bakterier. Når bioresten brukes som gjødsel, blir disse lystgass-spisende bakteriene med ned i jorden og reduserer lystgassutslippene. 

Veas har fått FoU-støtte fra Norges forskningsråds program for innovasjon i offentlig sektor: Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (forskningsradet.no). Sammen med NMBU Nitrogen Group og partnere vil vi de neste fire årene videreutvikle og øke teknologimodenheten til «neste generasjon organisk gjødsel» i prosjektet NOX2N – Transformation of biogas digestates to a fertilizer which reduces N2O emissions.

For et dypdykk ned i konseptet, kan du leser mer her:

https://www.nature.com/articles/s41396-021-01101-x

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.05.11.443593v2

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (forskningsradet.no)