Aktuelt

Vellykket Fjordredningskonferanse

13. mai, 2022

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide åpnet konferansen på Oslofjordmuseet med å varsle krav om bedre nitrogenrensing i fjorden. Avrenning fra landbruket og dårlig kloakkrensing skaper problemer for Oslofjorden. 

Selv om vi renser vannet i henhold til kravene som er satt, er næringssalter, slik som nitrogen og fosfor, i ferd med å kvele fjorden vår. Forskerne har i mange år påpekt at tilførselen av nitrogen fortsatt er for høy, til tross for at Veas og to andre renseanlegg i indre Oslofjord etablerte nitrogenfjerning i 1997-2000.  

Les mer om konferansen: https://mia.no/oslofjordmuseet/fjordredningskonferansen