Informasjonsmøte for Veas' naboer 29. september

21. september, 2021

Veas har store ambisjoner fram mot 2040: Vi skal ikke slippe ut noen skadelige stoffer eller lukt til vann, jord og luft, vi skal skape verdier av ressursene i avløpsvannet, og vi skal være en god nabo. For noen år siden hadde vi store utfordringer knyttet til lukt, og vi vet at flere av dere fortsatt er plaget av lukt fra Veas, særlig i sommermånedene når det er varmt og tørt.

Dessverre er luktproblematikken noe vi ikke kan løse over natten. Deler av anlegget er gammelt og har behov for oppgradering. Dessuten vet vi at det finnes teknologi i dag som kan bidra til å redusere lukt. l årene som kommer vil det skje mye på Veas. Vi skal investere i prosessanlegget inne i fjellet og i næringsparken og har flere store prosjekter på trappene.

Vi er nå godt i gang med prosjektet for ny behandling av slam som innebærer en radikal endring i prosessen vår. Det er foreløpig beregnet å pågå fram til 2024.

Vi ønsker å invitere naboene våre til et informasjonsmøte på Veas, Bjerkåsholmen 125, onsdag 29. september kl. 16.30. I møtet vil vi fortelle mer om slamprosjektene.

Dersom du ønsker å delta på møtet, kan du melde deg på ved å sende en e-post til veas@veas.nu. Dersom flere enn ti personer melder seg på, vil vi kjøre møtet digitalt på Teams.