Sprengningsarbeid prosesshall 6

14. januar, 2019

Denne uken starter sprengningsarbeidet i prosesshall 6 som en del av ombyggingen av to prosesshaller i fjellanlegget til VEAS. Vi legger vekt på at sprengningsarbeidet skal være til så liten sjenanse som mulig og har gjort flere tiltak. Det vil være daglige sprengninger fra mandag til fredag frem til 1. september 2019. Naboer i umiddelbar nærhet til anlegget har fått informasjon i forkant.

Prosjektet omfatter riving av eksisterende konstruksjoner og betongbassenger helt ned til fjell, uttransportering av rive-/steinmasser, fjellsprengning og oppbygging av nye bassenger for behandling av avløpsvannet.

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte oss: https://veas.nu/kontakt