Aktuelt

Veas-anlegget går for fullt under ekstremværet "Hans"

08-08-2023

Det siste døgnet har det kommet så mye vann til Veas-anlegget at ekstrakapasiteten for å håndtere store avløpsmengder er overskredet, selv om Veas-tunnelen har stor transport- og lagringskapasitet og regnvannsrenseanlegget går for fullt. Vår sikkerhetsventil ved store mengder nedbør er å kjøre overløp. Da går fortynnet avløpsvann urenset ut i fjorden. Dette gjør vi for at avløpssystemene ikke skal bli ødelagt og for å unngå at avløpsvann skal ta ukontrollerte veier som gjør større skade, for eksempel trenge inn i kjellere eller føre til oversvømmelser. Når den kritiske grensen er nådd, ledes overløpet fra Veas-tunnelen via en egen tunnel som ender på dypt vann utenfor Sollerud i Lysakerfjorden. Overløpsvannet slippes ut på mellom 25 og 30 meters dyp, 300-400 meter fra land.  

Mens «Hans» nå pågår, er det løpende dialog mellom Veas og Bekkelaget for å vurdere hvor det er ledig kapasitet og om noe avløpsvann bør omdirigeres. Avløpssystemet under Oslo er laget slik at avløpsvann enkelte steder kan ledes både til Veas og til Bekkelaget renseanlegg.  De to renseanleggene kan altså avlaste hverandre ved store nedbørsmengder.

Veas-anlegget går for fullt, og anlegget fungerer som det skal. Veas kjørte fortynnet avløpsvann i overløp ved Lysaker tirsdag 8. august. Overløpet ble stoppet kl. 14.23.

Les mer om Oslo kommunes tiltak på kommunens nettsider: Ekstremværet Hans - Oslo kommune.