Aktuelt

Milepæl på Veas – ny eierform er verdt å feire

02-02-2022
Fra venstre Lene Conradi, Sirin Stav og Lisbeth Hammer Krog. Foto Torbjørn TandbergFra venstre Lene Conradi, Sirin Stav og Lisbeth Hammer Krog. Foto Torbjørn Tandberg

Storfint besøk på Veas i dag! Eierne våre – Oslo, Bærum og Asker kommune – representert ved vår nye generalforsamling, ordfører Lene Conradi, Asker, byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, Oslo og ordfører Lisbeth Hammer Krog fra Bærum fikk se seg om i renseanlegget og på raffineringsanlegget for biogass. De besøkte oss i anledning markeringen av at Veas nå har blitt et aksjeselskap.

En lang prosess er nå endelig over. Veas har helt fram til årsskiftet vært et interkommunalt samarbeid som eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo, men denne eierformen opphørte da det kom ny kommunelov høsten 2019, og Veas fikk frist til å endre selskapsform innen høsten 2023.

Aksjeselskap med tilhørende rammeverk er mer egnet når vi skal tjene penger på ressursene i avløpsvannet. En del av vår visjon mot 2040 er å gå fra «selvkost til inntekt», det vil si at jo mer vi tjener på produktene vi lager av det vi henter ut av avløpsvannet, og deretter selger (biogass, CO2, jordprodukter osv.), jo mindre vil innbyggerne betale i avløpsgebyr.