Aktuelt

VEAS inngår kontrakt med Oskar og Tormod Wike AS

9. juli, 2018
Christoffer Bruserud (daglig leder i Oskar og Tormod Wike AS) og Øystein Moursund (Senior prosjektleder, Prosjekt PHA 5 & 6)Christoffer Bruserud (daglig leder i Oskar og Tormod Wike AS) og Øystein Moursund (Senior prosjektleder, Prosjekt PHA 5 & 6)

Torsdag 5. juli undertegnet VEAS kontrakt for riving, fjell- og betongarbeid med entreprenørselskapet Oskar og Tormod Wike AS i forbindelse med ombygging av to prosesshaller i fjellanlegget til VEAS. Kontraktsummen er på 146 millioner kroner. Prosjektet starter opp i august 2018, og det er beregnet at det ferdigstilles høsten 2021.

- Vi er meget fornøyd med valg av entreprenør i dette prosjektet som er det største prosjektet på VEAS de nærmeste årene, sier administrerende direktør i VEAS, Ragnhild Borchgrevink. - Vi liker Wikes fremoverlente tilnærming til samarbeidet og at de er pådrivere for bærekraftige løsninger.

Prosjektet omfatter riving av eksisterende konstruksjoner og betongbassenger helt ned til berg, uttransportering av rive-/steinmasser, fjellsprenging og oppbygging av nye bassenger for behandling av avløpsvannet. Prosesshallene er ca. 90 meter lange og 16 meter brede.

VEAS ønsker at anleggsmaskinene som skal brukes under prosjektet, skal gå på biogass og vil sammen med Oskar og Tormod Wike AS arbeide for å få realisert dette.  VEAS produserer rågass som i dag utnyttes til produksjon av elektrisk strøm og varme, men har planer om å bygge et oppgraderingsanlegg for flytende biogass slik at gassen kan brukes som drivstoff.