Aktuelt

Informasjon om gasslekkasje 27. juli

28-07-2022

Sent onsdag kveld, 27. juli, oppdaget vaktene ved Veas en gasslekkasje i området ved bioreaktorene der slammet fra renseprosessen utråtnes og det dannes rågass.  Gassalarmen gikk, og vaktene forholdt seg til gjeldende beredskapsplan og informerte både internt og eksternt og kontaktet blant annet brannvesenet. Brannvesenet varslet i sin tur politi og ambulanse, og nødetatene rykket ut.

Det ble raskt konstatert at det ikke var fare for liv og helse verken for ansatte eller naboer, og Veas-personellet konsentrerte seg derfor om å stanse lekkasjen. Bioreaktorene er inngjerdet og utilgjengelige for publikum etter DSBs fastsatte hensynssoner som gjelder for industrivirksomhet som Veas.

Det viste seg at gasslekkasjen kom fra vannlåser som fungerer som sikkerhetsventiler i prosessen. Vann ble etterfylt, og lekkasjen opphørte ved midnatt. Nødetatene trakk seg tilbake.

Det er for tidlig å gi et estimat over totalomfanget av lekkasjen. Veas arbeider kontinuerlig med å begrense omfang av metanutslipp til luft uten at den brennes av. Det er satt et måltall om å holde kaldfakling under 10 000 kubikkmeter per år.