Driftsoperatør

8. august, 2018

Vi søker etter en driftsoperatør som motiveres av å jobbe sammen med erfarne kolleger, der oppgavene i stor grad vil være relatert til daglig drift av vårt anlegg.

Kontraktsansvarlig

31. juli, 2018

Vi søker etter en kollega som motiveres av å jobbe sammen med erfarne medarbeidere, der oppgavene i stor grad vil være relatert til anskaffelser og kontraktsoppfølging – tett knyttet til drift og utvikling av VEAS-anlegget. Kontraktsansvarlig har en nøkkelfunksjon når det gjelder nevnte fagområde og vil ha ansvar for å videreutvikle våre systemer og rutiner knyttet til fagområdet. Juridisk kompetanse vil være et pluss.

KS-koordinator og laboratorieingeniør

31. juli, 2018

Bedriften har opplevd stor vekst de siste årene. Vi har en bevisst strategi og holdning til sirkulær økonomi, miljø og samfunnsansvar, og har ambisjoner om å bli verdensledende innenfor våre kjerneområder. I vår kvalitetsavdeling skal to medarbeidere ut i foreldrepermisjon, og vi søker derfor etter vikarer for cirka ett års engasjement. Vi søker engasjerte, driftige og kompetente personer i stillingene som ks-koordinator og laboratorieingeniør.

Christoffer Bruserud (daglig leder i Oskar og Tormod Wike AS) og Øystein Moursund (Senior prosjektleder, Prosjekt PHA 5 & 6)

VEAS inngår kontrakt med Oskar og Tormod Wike AS

9. juli, 2018

Torsdag 5. juli undertegnet VEAS kontrakt for riving, fjell- og betongarbeid med entreprenørselskapet Oskar og Tormod Wike AS i forbindelse med ombygging av to prosesshaller i fjellanlegget til VEAS. Kontraktsummen er på 146 millioner kroner. Prosjektet starter opp i august 2018, og det er beregnet at det ferdigstilles høsten 2021.

Industrimekaniker og elektriker

4. juli, 2018

VEAS skal styrke staben og ser etter fagarbeidere innenfor disiplinene elektro og industrimekanikk. Vi søker etter medarbeidere som motiveres av å jobbe sammen med erfarne kolleger, der oppgavene vil være relatert til daglig drift og utvikling av VEAS- anlegget.

Luktklager i mai

1. juni, 2018

VEAS har dessverre mottatt enkelte klager på lukt i mai. De vil bli behandlet og besvart fortløpende. Vi har ikke funnet gasslekkasje/kaldfakling eller annet unormalt ved driften i det tidsrommet klagene gjelder for.

Eier- og tilførselskommunene Oslo, Bærum, Asker, Nesodden, Røyken og Hurum var godt representert på VEAS’ oppstrømsseminar på Oslofjordmuseet 11. april. Foto: Hilde Johansen

Sirkulærøkonomisk utnyttelse av avløpsvannet

17. april, 2018

VEAS presenterte sine fremtidsvisjoner og potensielle muligheter for økt sirkulærøkonomisk utnyttelse av avløpsvannet for representanter fra eier- og tilførselskommunene Oslo, Bærum, Asker, Nesodden, Røyken og Hurum på det årlige oppstrømsseminaret som fant sted på Oslofjordmuseet 11. april.

Foto: Øivind Møller Bakken

VEAS inviterer til oppstrømsseminar på Oslofjordmuseet

21. mars, 2018

Vi inviterer eier- og tilførselskommuner og myndigheter til oppstrømsseminar 11. april 2018 kl. 09.00-15.00. VEAS arbeider for å øke sirkulærøkonomisk utnyttelse av ressursene, og her er oppstrømsarbeid essensielt.

Kundedialog

6. mars, 2018

VEAS vil gå ut på anbud med følgende kjemikalier i 2018:

Jernklorid og aluminiumsklorid brukes som koagulanter i vannrenseprosessen
Metanol, etanol eller lignende produkt som karbonkilde til biofiltrene
Kalk for avvanning av slam i presser og PH stabilisering av slam/filtratvann som går til stripping

VEAS mottar støtte til biogass fra Enova

1. februar, 2018

Avløpsslammet vårt danner rågass som vi har brukt til å produsere strøm og varme i anlegget vårt. VEAS vil oppgradere denne biogassen til drivstoff og på denne måten ha et aktivt bidrag i den sirkulære økonomien. I går offentliggjorde Enova at de støtter vårt Biogassprosjekt med 37,5 millioner kroner.

Åpning av ny fjellhall med Silje Nergaard

7. desember, 2017

Tirsdag 5. desember markerte vi åpningen av vår nye fjellhall med medarbeidere, naboer, innbyggere og lokalpolitikere.
Silje Nergaard med band sang vakkert for oss i vår helt egen konserthall i fjellet.

Borchgrevink blir ny adm.dir. i VEAS

26. september, 2017

Bjerkås, 28. juni 2017: Styret i Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) har ansatt Ragnhild Borchgrevink (50) som ny administrerende direktør i selskapet. – Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede landets største avløpsselskap, sier hun.

Statusoppdatering luktulemper 07.07.2017

7. juli, 2017

Prosessendringen som forårsaket de store luktproblemene fra VEAS-anlegget på Bjerkås i fjor sommer, høst og vinter, er reversert. Prosessen er snart tilbake slik den var opprinnelig. Derved produseres ikke de samme stoffene og hovedårsaken til lukten er fjernet.

Årsmelding for 2016

7. juni, 2017

VEAS renser avløpsvann fra mer enn 600 000 personer og bidrar til at store og små kan nyte godt av en ren indre Oslofjord. Det bor stadig
flere mennesker i regionen og vi merker at klimaet er i endring. Sammen med et økende fokus på ressursutnyttelse og kretsløpstenking – også omtalt som Det grønne skiftet eller Sirkulær økonomi, gir dette VEAS nye utfordringer. I vår strategiplan,

Møte i rådet

19. mai, 2017

Møte i rådet

« Forrige 1 2