Ledige stillinger

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med dyktige personer som har lyst til å jobbe i Veas, så send oss gjerne din CV på veas@veas.nu

Læreplasser i fagene automasjon og kjemiprosess

14. januar, 2021

Veas søker engasjerte og lærevillige lærlinger innen automasjons- og kjemiprosessfaget fra høsten 2021. Lærlinger ved Veas deltar i daglig drift. Dette innebærer å hjelpe til med ulike oppgaver i produksjon, vedlikehold eller prosjektgjennomføring.