Ledige stillinger

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med dyktige personer som har lyst til å jobbe i VEAS, så send oss gjerne din CV på veas@veas.nu

Stillingsannonser

Forretningsutvikler

26. september, 2019

Må virkelig vann- og avløpsgebyrene dobles, eller er det andre måter å dekke investeringsbehovene på? Vann- og avløpssektoren har et vedlikeholdsbehov som for hele landet tilsvarer investeringer på 280 milliarder kroner fram mot år 2040. Vi i VEAS skal løse denne utfordringen ved å generere inntekter i et nytt kommersielt selskap. Når vi lykkes, blir vi et bioraffineri der ulekkert råstoff forvandles til en mengde nyttige og klimasmarte produkter ved hjelp av dedikerte medarbeidere og noen milliarder bakterier.

Senior prosjektledere

17. april, 2019

Økt fokus i samfunnet på miljø og klima og på bærekraftig, sirkulær økonomi gir VEAS nye muligheter og utfordringer. VEAS har ambisiøse visjoner mot 2040: Vi skal ikke slippe ut uønskede stoffer, vi skal skape verdier, og vi skal være en positiv aktør i samfunn og nærmiljø. Dette utfordrer oss! Utgangspunktet er en unik, kompakt renseprosess i et anlegg som er nær sin kapasitetsgrense. Hvordan kan vi videreutvikle anlegget og prosessene og kombinere det kjente med nye løsninger for å nå visjonene våre?