ISO-sertifisert

Vi tar kvalitet på alvor, derfor er vi ISO 9001 og ISO 17025 sertifisert.


Kvalitet - ISO 9001:2015

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse, og viser hvordan organisasjoner til enhver tid skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller de krav til kvalitet som kundene, eiere, befolkningen og de andre interessepartene forventer. Standarden sier noe om hvordan vi leder prosesser og hvordan dra nytte av å systematisere interne prosesser og verktøy.

Kvalitet – NS-EN ISO 17025:2017

Miljødirektoratet stiller krav i Forurensingsforskriften at renseanlegg skal utføre akkreditert prøvetaking og mengdemåling samt akkreditert analysering for å sikre kvaliteten på dokumentering av renseresultater. Veas er akkreditert iht. til NS-EN ISO 17025:2017 for disse aktivitetene.


Om ledelsessystemet i Veas

Ledelsessystemet for kvalitet og miljø er et styrings- og ledelsesverktøy som hjelper oss i vårt systematiske arbeid for utvikling og oppnåelse av mål, risikobasert tilnærming og kontinuerlig forbedring. Systemet er forankret i internkontrollforskriften, og er bygget opp etter standardene ISO 9001 for kvalitet, ISO 14001 for miljø, ISO 45001 for arbeidsmiljø og ISO 17025 for akkreditert aktivitet.
Ledelsessystemet for kvalitet viser hvordan vi styrer våre prosesser og aktiviteter for å kunne levere varer og tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet. Miljøledelsessystemet brukes for å regulere vår innvirkning på det ytre miljø, og standarden for arbeidsmiljø hjelper oss å overholde de internasjonale kravene til et godt arbeidsmiljø.
Systemet brukes av alle ansatte på Veas. Lover og forskrifter, krav i relevante standarder og sertifiseringer samt kunde- og produktkrav er kartlagt, og samsvar er vurdert.

Omfang av ledelsessystemet for kvalitet og miljø

Ledelsessystemet omfatter alle prosesser, inkludert rutiner og prosedyrer, som vises i TQM under stedene «Veas» og «Veas Marked».
Det innebærer oppsamling og behandling av avløpsvann, samt utnyttelse og bearbeiding av ressurser fra avløpsvannet.  Gjennom eget arbeid og i samarbeid med andre, jobber vi med å gjøre miljøavtrykket så lavt som mulig. Vårt miljøledelsessystem er et virkemiddel for å gjennomføre intensjonene som er definert i vår kvalitets- og miljøpolicy og til å oppnå fastsatte mål.