Helse, miljø og sikkerhet

Det indre miljøet

Helse, miljø og sikkerhet er en grunnleggende del av våre verdier.

Veas arbeider systematisk med kontinuerlig forbedring for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier. Systematisk arbeid innebærer at ansvar, myndighet og oppgaver er dokumentert i prosesser, prosedyrer og instrukser, og at arbeidet utføres i henhold til disse.

HMS-arbeidet er basert på at det ikke skal skje ulykker eller hendelser som fører til sykefravær. Dette legges til grunn ved planlegging, organisering og gjennomføring av alle aktiviteter hos Veas.

Det er et krav at entreprenører som utfører arbeid hos Veas slutter seg til selskapets HMS-bestemmelser.  Veas skal være en sikker og trygg arbeidsplass for alle som jobber her.

Alle som skal jobbe på Veas, må sette seg inn i våre sikkerhetsregler og gjennomføre en test.

Ta testen her.