Vi tar kvalitet og miljø på alvor, derfor er Veas sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001 og ISO 17025. Veas Marked AS har sertifiseringene ISO 9001 og ISO 14001.


Kvalitet – NS-EN ISO 9001:2015

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse, og viser hvordan organisasjoner til enhver tid skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller de krav til kvalitet som kundene, eiere, befolkningen og de andre interessepartene forventer. Standarden sier noe om hvordan vi leder prosesser og hvordan dra nytte av å systematisere interne prosesser og verktøy. 

Kvalitet – NS-EN ISO 17025:2017

Miljødirektoratet stiller krav i Forurensingsforskriften at renseanlegg skal utføre akkreditert prøvetaking og mengdemåling samt akkreditert analysering for å sikre kvaliteten på dokumentering av renseresultater. Veas er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 17025:2017 for disse aktivitetene.

Miljø – NS-EN ISO 14001:2015

ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring, og viser beste praksis for proaktiv styring avvirksomhetens innvirkning på ytre miljø. Det betyr at vi er opptatt av å redusere vår miljøbelastning til et minimum.Standarden krever at vi kartlegger alle miljøbelastninger og tilhørende aspekter, samt at vi iverksetter tiltak for å utbedre prosedyrer på prioriterte områder.