nyhet veasvokser

VEAS vokser!


03.07.2015

Som følge av økt befolkningsvekst, endring i klima og endrete forventninger og krav, vil VEAS de kommende årene foreta større investeringer i selskapets infrastruktur og anlegg, slik vi kan løse våre oppgaver på en robust, bærekraftig og tidsmessig måte – også for kommende generasjoner.

En viktig milepæl for VEAS, er den avtalen vi nå har inngått om kjøp av en eiendom som grenser til dagens VEAS-anlegg. Eiendommen er på nesten 40 dekar totalt, hvorav ca. 25 dekar er i aktiv bruk som industriområde. Samtidig som vi vil videreføre utleievirksomheten til ulike typer næringsvirksomhet, setter vi nå i gang arbeidet med utviklingen av arealet for å kunne modernisere og utvide VEAS, blant annet med et anlegg for oppgradering av biogass. 

Eiendommen vil bli organisert i et eget aksjeselskap.
98 20 85 96
(Utenom sentralbordtid)

E-post
Vakttelefon
98 20 86 00
(fra kl 8:00 til kl 15:30)
Sentralbord
Produkter
Om VEAS