Bedre jordsmonn
Gjødsel
veas jord

VEAS-jord: Stabilisert, hygienisert og kalktilsatt avløpsslam

Organisk stoff og næringsstoffene som ble fjernet fra vannet som slam, er ressurser. VEAS-jord inneholder kalk, i tillegg til organisk materiale, fosfor og nitrogen. VEAS-jorden er ypperlig egnet til å forbedre jordsmonnet, og benyttes i dag som gjødsel-/jordforbedringsmiddel på korndyrkingsarealer over store deler av Østlandet.

Det er utviklet en Bransjenorm for avløpsslam. Dette er et kvalitetssystem som dokumenterer slammet fra vogge til grav og som skal bidra til å sikre riktig kvalitet og bruk.  Bransjenormen ble innført på VEAS i 2013.

VEAS-jord har gjennomgått anaerob stabilisering, kalktilsetting, hygienisering og tørking til over 45 % tørrstoff og inneholder mye kalk, nitrogen, fosfor og organisk materiale. VEAS-jord tilfredsstiller Gjødselvareforskriftens krav til jordbruksanvendelse, klasse 2. Les mer her.
 
VEAS-jorden leveres fritt tilkjørt etter avtale. Kontakt Roy- Arne Andren i Andren Transport, tlf. 928 65 176 for veiledning og avklaringer rundt leveranse av VEAS-jord. Send kopi av godkjent meldeskjema til veas@veas.nu og andren@andren-transport.no.

Nyttige dokumenter:

Varedeklarasjon
Gjødslingsråd og spredemengde
Melding om bruk av VEAS-jord (skjema)
Nabovarsel (skjema)
420-85962yaramila fullgj%c3%b8dsel image 345x430

Ammoniumnitrat

Sluttproduktet fra strippingprosessen er en nitrogenløsning, 4000 tonn ammoniumnitrat pr år, som kan brukes direkte som gjødsel eller som råvare til fullgjødselproduksjon eller til annen industriell bruk. I dag selger VEAS all ammoniumnitrat til YARA.

Filmer om VEAS-jord

98 20 85 96
(Utenom sentralbordtid)

E-post
Vakttelefon
98 20 86 00
(fra kl 8:00 til kl 15:30)
Sentralbord
Produkter
Om VEAS