Miljøvennlig biogass
Energi
dsc 8511

Biogass

Slammet som skilles ut i vannrenseprosessen er også en energiressurs. I de store utråtningstankene, med oppholdstid på over 20 dager, brytes slammet ned av bakterier. I denne prosessen dannes store mengder biogass. Biogassen brukes til å produsere strøm og varme. 40 prosent av VEAS’ strømforbruk dekkes ved å forbrenne gassen på en gassmotor. Forbrenning av biogassen i gassmotor og i fyrkjeler dekker hele VEAS’ varmebehov for både prosessen og fjellhallene.
98 20 85 96
(Utenom sentralbordtid)

E-post
Vakttelefon
98 20 86 00
(fra kl 8:00 til kl 15:30)
Sentralbord
Produkter
Om VEAS