03a39050

Møte i rådet


19.05.2017
VEAS avholder rådsmøte den 23. mai kl. 16.00 på VEAS .

Saker til behandling

Sak R 1 – 2017: Innkalling med dagsorden      
Sak R 2 – 2017: Protokoll fra rådsmøte nr 2/2016 (tidligere utsendt)
Sak R 3 – 2017: Orientering om driftsstatus
Sak R 4 – 2017: Årsberetning og regnskap 2016
Sak R 5 – 2017: Forslag til rammebudsjett 2018 og langtidsbudsjett 2019 – 2024
Sak R 6 – 2017: Beslutningskompetanse til Rådet – vedlagt brev fra Oslo, Asker og Bærum
Sak R 7 – 2017: Muntlig orientering om biogass
Sak R 8 – 2017: Møtegodtgjørelse for råds- og styremedlemmer    

Rådets leder
Anne Kvam
 
98 20 85 96
(Utenom sentralbordtid)

E-post
Vakttelefon
98 20 86 00
(fra kl 8:00 til kl 15:30)
Sentralbord
Produkter
Om VEAS