VEAS søker engasjerte og kompetente lærlinger i fagene Automasjon, Elektro, Mekanisk, Kjemiprosess, Laboratoriet 
Lærlinger ved VEAS inngår i avdelingene og deltar i den daglige driften. Dette innebærer å yte bistand med ulike oppgaver i produksjon, vedlikehold eller prosjektgjennomføring. Etter hvert som man opparbeider seg fagkompetanse vil oppdragene få en tiltagende selvstendig karakter. 

VEAS betjener mer enn 600 000 personer og er landets største renseanlegg. VEAS eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo. Mer enn en million mennesker rundt Oslofjorden er berørt av selskapets arbeid. Det ventes en betydelig befolkningsvekst i selskapets eierkommuner. Sammen med store forventninger til et godt fjordmiljø, gir dette VEAS spennende utfordringer. Selskapet har 90 ansatte og et driftsbudsjett på kr 300 mill. I tillegg gjennomføres det omfattende rehabilitering og ombygging for kr 1,8 milliarder frem til 2024. Anlegget ligger vakkert til ved fjorden i Bjerkås, Asker.

Bedriften har opplevd stor vekst de seneste år. Vi har en bevisst strategi og holdning til sirkulær økonomi, miljø og samfunnsansvar, og har ambisjoner om å bli verdensledende innenfor våre kjerneområder.

Kvalifikasjoner
  • VG2 elektro-, automasjon-, kjemiprosess- eller laboratorie-fag
  • Systematisk, analytisk og resultatorientert
  • Kvalitetsbevisst

Veas tilbyr:
  • engasjerende og godt faglig miljø
  • gode utviklingsmuligheter
  • spennende utfordringer
  • kompetanseutvikling

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
Kjemiprosess: Produksjonssjef Kjetil Wang-Hansen tlf.404 27 656, e-post: kjha@veas.nu
Mekanisk: Lars W. Stokke: mobil: 90687900 epost: last@veas.nu
Elektro og automasjon: Teknisk sjef Joakim Sværen tlf. 456 00 160, e-post js@veas.nu
Lab: Kvalitetssjef Lisbet Fagerbakk tlf. 982 08 612, e-post lf@veas.nu 


Søknad merkes «Lærling» og sendes til veas@veas.nu. Søknadsfrist: snarest, søknader behandles fortløpende.
 
98 20 85 96
(Utenom sentralbordtid)

E-post
Vakttelefon
98 20 86 00
(fra kl 8:00 til kl 15:30)
Sentralbord
Produkter
Om VEAS