Teknisk sjef 
Med bakgrunn fra maskin-, elektro/automasjon-, eller prosessfag

VEAS skal ansette en leder som motiveres av å jobbe tett sammen med erfarne kolleger, der oppgavene vil være teknisk orienterte og knyttet til vedlikehold, drift og utvikling av anlegget, da med hovedfokus på styring, regulering og elektrotekniske installasjoner. Teknisk sjef har fag-, personal- og budsjettansvar. Stillingen inngår i ledergruppen til fabrikksjefen og har en nøkkelfunksjon i forhold til de nevnte fagområder. 

VEAS betjener mer enn 600 000 personer og er landets største renseanlegg. VEAS eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo. Mer enn en million mennesker rundt Oslofjorden er berørt av selskapets arbeid. Det ventes en betydelig befolkningsvekst i selskapets eierkommuner. Sammen med store forventninger til et godt fjordmiljø, gir dette VEAS spennende utfordringer. Selskapet har 90 ansatte og et driftsbudsjett på kr 300 mill. I tillegg gjennomføres det omfattende rehabilitering og ombygging for kr 1,8 milliarder frem til 2024. Anlegget ligger vakkert til ved fjorden i Bjerkås, Asker.

Bedriften har opplevd stor vekst de seneste år. Vi har en bevisst strategi og holdning til sirkulær økonomi, miljø og samfunnsansvar, og har ambisjoner om å bli verdensledende innenfor våre kjerneområder. 

Kvalifikasjoner
 • ingeniør, eller tilsvarende. Relevant erfaring kan oppveie for formalkrav
 • solid erfaring fra maskin, elektro/automasjon eller prosess
 • systematisk, analytisk og resultatorientert
 • evne til å ta initiativ til, planlegge, og gjennomføre prosesser
 • evne og vilje til utvikling og samarbeid på tvers av faggrenser
 • gode IT-kunnskaper

Veas tilbyr:
 • engasjerende og godt faglig miljø
 • gode utviklingsmuligheter
 • spennende utfordringer
 • kompetanseutvikling
 • lønn etter avtale. Pensjonsordning.


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
Fabrikksjef Per Torp tlf. 467 44 748, e-post: peto@veas.nu.
Søknad merkes «Teknisk sjef» og sendes veas@veas.nu Søknadsfrist: snarest, søknader behandles fortløpende.
 
 
98 20 85 96
(Utenom sentralbordtid)

E-post
Vakttelefon
98 20 86 00
(fra kl 8:00 til kl 15:30)
Sentralbord
Produkter
Om VEAS