Prosjekt Controller 
Vi søker deg som har solid erfaring fra økonomistyring, prosjekter og prosjektøkonomi. Du har gode samarbeidsevner, er analytisk med stor gjennomføringsevne. Du jobber systematisk, strukturert og trives med en hektisk hverdag. For rette person vil det være mulighet for å delta i fremtidsrettede prosjekter med kostnadsramme fra 1-300 millioner. 

VEAS betjener mer enn 600 000 personer og er landets største renseanlegg. VEAS eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo. Mer enn en million mennesker rundt Oslofjorden er berørt av selskapets arbeid. Det ventes en betydelig befolkningsvekst i selskapets eierkommuner. Sammen med store forventninger til et godt fjordmiljø, gir dette VEAS spennende utfordringer. Selskapet har 90 ansatte og et driftsbudsjett på kr 300 mill. I tillegg gjennomføres det omfattende rehabilitering og ombygging for kr 1,8 milliarder frem til 2024. Anlegget ligger vakkert til ved fjorden i Bjerkås, Asker.

Bedriften har opplevd stor vekst de seneste år. Vi har en bevisst strategi og holdning til sirkulær økonomi, miljø og samfunnsansvar, og har ambisjoner om å bli verdensledende innenfor våre kjerneområder. 

Dine ansvarsområder vil være relatert til:
 • Holde oversikt over prosjektenes økonomi 
 • Håndtere endringer i budsjett
 • Følge opp kontrakter
 • Utfordre gjennomføringen med fokus på fremdrift, endringer i kost, scope, kvalitet og tid.
 • Løpende vurdering av forbrukte timer, materiell og kostnad mot budsjett
 • Månedlig rapportering
 • Se helhet på tvers av firmaets prosjektportefølje
 • Bistand og opplæring av prosjektledere i god økonomistyring
 • Budsjettering og planlegging i tett samarbeid med prosjektleder og styringsgruppe

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Formell utdannelse innen økonomifag eller prosjektledelse, samt erfaring med nevnte oppgaver 
 • Utpreget controllergen
 • Kan lese regnskap og analysere regnskapsrapporter 
 • Superbruker på verktøy for styring av prosjektøkonomi
 • Stor gjennomføringsevne
 • God muntlig og skriftlig norsk fremstillingsevne

Kontaktopplysninger

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder av prosjektkontoret Tommy Rognstad på tlf. 917 33 268 eller økonomisjef Terje Roald Tonning tlf 454 19 484. Kontakt/ Søknad merkes «Prosjektcontroller» og sendes veas@veas.nu Søknadsfrist: snarest.
 
98 20 85 96
(Utenom sentralbordtid)

E-post
Vakttelefon
98 20 86 00
(fra kl 8:00 til kl 15:30)
Sentralbord
Produkter
Om VEAS