Informasjon rundt luktulemper


24.03.2017
Kullfilter midlertidig ute av drift

Bjerkås, 24. mars 2017: I fjor sommer klaget flere naboer rundt VEAS’ renseanlegg i Asker på vond lukt. To store kullfiltre er nå på plass for å rense luftstrømmen som går til pipa på Bjerkås. Det ene av disse må nå tas ut av drift i noen dager. 

- Vi har økt mengden biofilter, og to store kullfiltre på to separate luftstrømmer som slippes ut via pipa er på plass. Det største kullfilteret på 20 meter har vært i drift siden november, mens det andre på 9,5 meter var på plass før jul. Men vi har dessverre støtt på noen problemer, og derfor må det ene kullfilteret bygges om, forklarer konstituert adm.dir. Lisbet Fagerbakk hos VEAS.

Kullfilteret tas ut av drift fra 27. mars, og skal være i drift igjen fra 7. april. I denne begrensede perioden kan naboene til tider komme til å merke noe sjenerende lukt.
- Vi beklager sterkt de ulempene dette medfører for våre naboer. Grunnen til at vi gjør ombyggingen av kullfilteret nå, er at vi vil sikre oss at det virker optimalt før sommeren setter inn. Det er i den varme årstiden at vi har størst luktutfordringer, sier Fagerbakk.

VEAS fikk i fjor sommer en del klager på luktulemper fra naboene, og selskapet opprettet da et eget skjema på sine hjemmesider, www.veas.nu, der folk enkelt kan melde inn sine klager. Alle klager blir loggført og er til stor hjelp for VEAS. På denne måten får vi vite mer om når på døgnet problemene oppstår, og om tiltakene som utføres faktisk hjelper.

- Vårt personell foretar kontinuerlig inspeksjon og vurdering av lukt, men vi trenger fortsatt naboenes hjelp. Derfor er vi svær takknemlige for at dere tar kontakt, sier Fagerbakk.

VEAS registrerer alle lukthenvendelser og de følges fortløpende opp for å se om det er sammenheng mellom drift og lukt fra anlegget. Vi publiserer jevnlig statusrapporter på våre hjemmesider. For øvrig planlegges det et nytt infomøte om luktulemper i løpet av våren, og vi kommer tilbake til tidspunkt for dette.
 
98 20 85 96
(Utenom sentralbordtid)

E-post
Vakttelefon
98 20 86 00
(fra kl 8:00 til kl 15:30)
Sentralbord
Produkter
Om VEAS