Biogass, strøm
og varme
Bedre jordsmonn
En renere Oslofjord
Vann
 
Norges største vannrenseanlegg.
Fra avløpsvann til verdifull ressurs.

NYHETER

dsc 8511

​Statusoppdatering luktulemper 10.01.2017

 
Luktplager uke 2, ett av to store kullfilter til pipa er ute av drift. Kullfilter på 20 meter har vært i drift siden november, og kullfilter på 9,5 meter har vært i drift siden før jul. Det korteste kullfilteret har etter inspeksjon i dag vist seg ikke å rense utluften til pipa de siste dagene. Årsa...
 
dsc 6953tek

Luktulemper ved produksjonsomlegging

 
Om VEAS VEAS renser avløpsvann for mer enn 600 000 personer rundt Oslofjorden og er landets største renseanlegg.  Renseanlegget på Bjerkås behandler årlig omtrent 110 mill m3 avløpsvann. Søppel og organisk materiale skilles i anlegget ut fra avløpsvannet. Hovedproduktene er renset vann til fjorden o...
 
nyhet veasvokser

VEAS vokser!

 
Som følge av økt befolkningsvekst, endring i klima og endrete forventninger og krav, vil VEAS de kommende årene foreta større investeringer i selskapets infrastruktur og anlegg, slik vi kan løse våre oppgaver på en robust, bærekraftig og tidsmessig måte – også for kommende generasjoner. En viktig m...
 
veas-brosjyre

VEAS - Brosjyre

 
VEAS renser vann som bidrag til en renere Oslofjord. Vi fører næringstoffer tilbake til kretsløpet og produserer ren energi
 
strategiplanbilde

Ny strategiplan

 
VEAS nye strategiplan er nylig vedtatt. Vi har de kommendre årene ambisiøse planer for vår kjernevirksomhet, både innen vannrensing, gjødsel- og energiproduksjon. I tillegg har vi et ønske om å informere mer aktivt - både befolkningen rundt Oslofjorden generelt, men barn og ungdom spesielt - for å ...
 
dsc 8511

Investeringsprogram for en enda renere Oslofjord

 
De neste 4-6 årene skal det gjennomføres nødvendig rehabilitering og oppgradering av anlegget. Dette omfatter også å etablere nitrogenfjerning i to prosesslinjer, slik at alle åtte linjer har nitrogenfjerning. Samlet utgjør disse investeringene nær 1 milliard kroner. VEAS har også satt i gang planl...
 
museumsskissebilde

VEAS på Oslofjordmuseet

 
VEAS har medvirket til en egen utstilling på Oslofjordmuseet i Asker; ’En renere fjord’. Denne handler om hvordan avløpsvannet fra Oslo-området behandles for å unngå at den havner i Oslofjorden som forurensning. Utstillingen er en del av VEAS’ arbeid med å bevisstgjøre folk flest om hvordan de selv...
 
98 20 85 96
(Utenom sentralbordtid)

E-post
Vakttelefon
98 20 86 00
(fra kl 8:00 til kl 15:30)
Sentralbord
Produkter
Om VEAS